Pagdinig Mula sa Diyos Tuwing Umaga

14 na Araw

Sa mundong ginagalawan natin ngayon, napapalibutan tayo ng ingay. Natatabunan tayo ng mga tinig sa paligid natin - ang ating mga anak, mga kaibigan, asawa, at maging ang sarili natin. Dahil naguguluhan tayo sa mga tunog na ito, madali nating nakakalimutan ang pinakamahalagang tinig sa lahat - ang tinig ng Diyos. Ang debosyonal na ito ay nagbibigay ng maiikli ngunit makapangyarihang paalala na magpapasigla at tutulong sa iyo upang maglaan ng oras na ang Diyos ang dapat una sa buhay mo, magkaroon ng masidhing pagnanasa para sa pang-araw-araw na panahon sa Kanya, maunawaan ang Kanyang mga katugunan sa iyong panalangin, at panatilihin ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba habang gumugugol ng pansariling oras kasama ang Diyos. Pasimulan ang araw kasama ang isang tao na hindi lamang nagmamahal sa iyo nang higit pa sa iyong iniisip kundi hawak pa ang lahat ng mga kasagutang kakailanganin mo!

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Joyce Meyer Ministries sa pagbabahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin lamang ang: www.joycemeyer.org

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin