Ang Nilalayong Gawain ng Ebanghelyo sa Krisis ng Covid-19

Ang Nilalayong Gawain ng Ebanghelyo sa Krisis ng Covid-19

4 na Araw

Nagtatrabaho mula sa bahay? Napahiwalay mula sa iyong komunidad? Sa apat na araw na gabay na ito, babasahin mo ang aklat ng Mga Taga-Filipos (na isinulat ni Pablo mula sa bilangguan) upang mahanap ang biblikal na pananaw, pag-asa, at tagubilin kung paano tayo dapat magtrabaho sa panahon ng COVID-19.

Naglathala

Nais naming pasalamatan si Jordan Raynor sa pagbabahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang: https://jordanraynor.com/covid19/

Tungkol sa Naglathala

Higit sa 50000 ang natapos basahin