Pagsisimula ng Relasyon kay Jesus

7 Araw

Nagsisimula ka pa lang ba sa isang bagong pananampalataya kay Jesu-Cristo? Nais mo bang magkaroon ng dagdag na kaalaman tungkol sa Kristiyanismo ngunit hindi ka sigurado kung ano ang itatanong—o kung paano— magtanong? Kung gayon ay simulan mo dito. Hango sa aklat na "Start Here" nina David Dwight at Nicole Unice.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan sina David Dwight, Nicole Unice, at David C. Cook sa pagbibigay nila ng babasahing ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa: http://www.dccpromo.com/start_here

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin