Pinili: Paalalahanan ang Iyong Sarili Tungkol sa Ebanghelyo Araw-araw

7 Araw

Anong mangyayari kung sa paggising mo araw-araw ay paaalalahanan mo ang sarili mo tungkol sa Ebanghelyo? Ang 7-araw na debosyonal na ito ay naglalayong tulungan kang gawin ito! Ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagliligtas sa atin, inaalalayan din tayo nito sa buong buhay natin. Ang May-akda at Ebanghelistang si Matt Brown ay binuo ang babasahing gabay na ito batay sa 30-araw na debosyonal na aklat na isinulat nina Matt Brown at Ryan Skoog.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Think Eternity sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang: https://www.thinke.org

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 10000 ang natapos basahin