Ang Pambatang Bible App

 

 

by YouVersion

App icon for The Bible App for Kids

Tulungan ang mga bata na mahalin ang Salita ng Diyos.

Si Hesus at mga kaibigan

I-download ng libre!

Makukuha sa App store Kunin sa Google Play Makukuha sa Amazon Appstore para sa Android
Ang hardin ng Eden

Kilalanin ang Biblia at tingnan kung paano ito maging buhay!

Ang unang Pasko Si Jose, Maria, at ang sanggol na si Jesus sa sabsaban Nagpakita ang mga anghel sa mga pastol upang ibalita ang kapanganakan ni Kristo Pinagaling ni Hesus ang paralitiko

Isang libreng Biblia para sa mga bata

Animated na storybook app para sa mga smartphone at tablet

Makukulay na mga larawan na may touch-activated animation

Mga laro at gawain na makatutulong sa mga bata na matandaan ang mga aral na kanilang natututunan

Kid-friendly navigation

YouVersion: Ang pinakatanyag na Bible App sa buong mundo YouVersion: Ang pinakatanyag na Bible App sa buong mundo

sa pakikipagtulungan ng

ortaklığıyla