Mga Awit 91:9

Mga Awit 91:9 RTPV05

Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y Kataas-taasan.
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Awit 91:9