Mga Awit 91:2

Mga Awit 91:2 RTPV05

ay makakapagsabi kay Yahweh: “Muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.”
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi

Mga Awit 91:2

Ibahagi