Mga Awit 91:14

Mga Awit 91:14 RTPV05

Ang sabi ng Diyos, “Ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin.
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Awit 91:14