Mga Awit 91:11

Mga Awit 91:11 RTPV05

Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan.
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Awit 91:11