Mga Awit 91:1

Mga Awit 91:1 RTPV05

Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan, at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi

Mga Awit 91:1

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Awit 91:1