2 Mga Taga-Corinto 3:17

2 Mga Taga-Corinto 3:17 RTPV05

Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan.
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi

2 Mga Taga-Corinto 3:17

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa 2 Mga Taga-Corinto 3:17