Pahayag 7:4

Pahayag 7:4 ASND

Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi