Salmo 8:9

Salmo 8:9 ASND

O PANGINOON, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi