Salmo 8:8

Salmo 8:8 ASND

ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat at lahat ng naroroon.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi