Salmo 6:6

Salmo 6:6 ASND

Akoʼy pagod na sa sobrang pagdaing. Gabi-gabiʼy basa ng luha ang aking unan, dahil sa labis na pag-iyak.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi