Salmo 6:5

Salmo 6:5 ASND

Dahil kung akoʼy patay na ay hindi na kita maaalala, sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makakapagpuri pa.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi