Salmo 6:10

Salmo 6:10 ASND

Mapapahiya at matatakot ang lahat ng aking kaaway, kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahihiyan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Salmo 6:10