Kawikaan 6:9

Kawikaan 6:9 ASND

Kayong mga tamad, matutulog nang matutulog na lang ba kayo? Kailan kayo gigising?
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Kawikaan 6:9