Kawikaan 6:33

Kawikaan 6:33 ASND

Masasaktan siya at habang buhay na mapapahiya.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi