Kawikaan 6:32

Kawikaan 6:32 ASND

Ang taong sumisiping sa asawa ng iba ay hangal. Sinisira lang niya ang kanyang sarili.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi