Kawikaan 6:23

Kawikaan 6:23 ASND

Sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglaw sa iyo. At ang kanilang pagsaway sa iyo para ituwid ang ugali mo ay ikabubuti at ikahahaba ng buhay mo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi