Kawikaan 6:18

Kawikaan 6:18 ASND

ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Kawikaan 6:18

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Kawikaan 6:18