Kawikaan 5:3

Kawikaan 5:3 ASND

Ang salita ng masamang babae ay kasintamis ng pulot at banayad tulad ng langis.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi