Mateo 5:44

Mateo 5:44 ASND

Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mateo 5:44

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mateo 5:44