Lucas 1:75

Lucas 1:75 ASND

at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay.”
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Lucas 1:75