Lucas 1:23

Lucas 1:23 ASND

Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na si Zacarias.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Lucas 1:23