Josue 18:11

Josue 18:11 ASND

Ang unang bahagi ng lupain ay napunta sa lahi ni Benjamin. Nasa pagitan ito ng mga lupaing ibinigay noon sa lahi ni Juda at sa mga lahi ni Jose.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi