Josue 1:12

Josue 1:12 ASND

At sinabi ni Josue sa mga lahi nina Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi