Job 36:2

Job 36:2 ASND

“Pagtiyagaan mo pa ako ng kaunti, dahil may sasabihin pa ako para ipagtanggol ang Dios.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi