Juan 3:27

Juan 3:27 ASND

Sumagot si Juan, “Walang magagawa ang tao kung hindi ipahintulot ng Dios.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi