Santiago 4:9

Santiago 4:9 ASND

Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nʼyo. Palitan nʼyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi