Santiago 4:8

Santiago 4:8 ASND

Lumapit kayo sa Dios at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo nang malinis. At kayong mga nagdadalawang-isip, linisin nʼyo ang inyong puso.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Santiago 4:8

Ibahagi