Santiago 4:7

Santiago 4:7 ASND

Kaya magpasakop kayo sa Dios. Labanan nʼyo ang diyablo at lalayo ito sa inyo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Santiago 4:7

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Santiago 4:7