Santiago 4:17

Santiago 4:17 ASND

Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Santiago 4:17

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Santiago 4:17