Santiago 4:15

Santiago 4:15 ASND

Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin: “Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin.”
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi