Santiago 4:12

Santiago 4:12 ASND

Ngunit ang Dios lang ang nagbigay ng Kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo?
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi