Santiago 4:10

Santiago 4:10 ASND

Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon, at itataas niya kayo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi