Efeso 5:7

Efeso 5:7 ASND

Huwag kayong makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 5:7