Efeso 5:6

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 5:6