Efeso 5:32

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 5:32