Efeso 5:10

Efeso 5:10 ASND

Alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 5:10