Efeso 4:5

Efeso 4:5 ASND

Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya, at iisang bautismo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi