Efeso 4:29

Efeso 4:29 ASND

Huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Efeso 4:29

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 4:29