Efeso 4:27

Efeso 4:27 ASND

Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 4:27