Efeso 4:25

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 4:25