Efeso 4:23

Efeso 4:23 ASND

Baguhin nʼyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 4:23