Efeso 4:1

Efeso 4:1 ASND

Bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo nang karapat-dapat bilang mga tinawag ng Dios.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Efeso 4:1

Ibahagi