Gawa 17:33

Gawa 17:33 ASND

Pagkatapos, umalis si Pablo sa kanilang pinagtitipunan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Gawa 17:33