Gawa 17:27

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Gawa 17:27