Gawa 17:16

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Gawa 17:16